logo

 

 

Čišćenja nakon adaptacija

1 9Finkom - obrt za čišćenje i održavanje, obavlja generalna čišćenja nakon adaptacija stana ili poslovnog prostora.
Cijenu ugovaramo nakon pregleda prostorija koje se trebaju urediti.

FINKOM- obrt za usluge

vl. Fina Komušar

10000 Zagreb, Siget 22E

OiB 78313880195

tel. 385 97 7716 352

email